Zelfverloochening


In de bijbel, in het evangelie,
een belangrijk onderdeel van het christelijk leven is
de verloochening. het woord dat betekent dat je iets afwijst.
en iets uit eigenbelang niet doet.

Het verloochenen van jezelf is het afwijzen van
iets uit je eigen leven, dat voor jezelf waarde heeft.

bijvoorbeeld als je jezelf verloochend op het gebied van honger of dorst.
Dan heb je honger en dorst maar eet en drinkt niets (op dat moment of voor een bepaalde duur)

jezelf verloochenen, op het gebied van het verkrijgen van je wensen.
Rijk worden. een auto of computer kopen, vrienden krijgen.
Door het te verloochenen, zeg je dat je die wensen niet meer nastreeft.

Jezelf verloochenen in de betekenis van de bijbel.
Heeft ook veel te maken met het afwijzen van de wens om een van de menselijke doelen na te streven.
(menselijke doelen, die rijkdom ,faam enz. inhouden)

Door de bijbelse uitdrukking jezelf verloochenen wordt bedoeld,
dat je je eigen belang, je eigen zelf opzij zet en je openstelt
voor de godsdienst. niet je eigen wil en wens volgen,
maar een hoger doel in je leven integreren.
een hoger doel die mede door studie in heilige boeken een uitdrukking krijgt.

Zelfverloochenen, het gaat van klein tot groot.
Klein is bijvoorbeeld om als er iets gebeurt niet te vloeken,
Groot is door in een oorlog vluchtelingen of anderen onderduik te geven.
(een woning om ze te verbergen voor een kwalijk regime)

Zelfverloochenen,
is het op zij zetten van eigen wens, eigen doelen,
Om tijd vrij te maken voor Zijn wens, zijn doel (als religieuze vorm)

Moge zelf-verloochening een moeillijk woord,
de juiste betekenis openbaren aan ieder die waarde hecht.
Waarde aan een goed en veilig leven.
Waarde aan een dienstbaar en gelovig leven.
Waarde aan een goede samenleving.
Waarde aan de familie der mensheid.