Stil gebedHet leven krijgt vorm in het moment.
De kruising van wegen.
De toekomst naar het verleden,
en van eigen leven tot de werkelijkheid.

Het leven kent vele vormen om eigen zelf zeker te stellen,
of eigen zelf te volgen om uit te komen bij een gekoesterd doel.

Het leven kent vele vormen om allerlei doelen te kunnen bereiken.
Het leven kent ook vele vormen om een hoger doel te kunnen en mogen dienen.

Religies die de mens hulp bieden hebben daat instrumenten voor
gebed, levenstaak, overgave.

Religies die in hun boodschap, heilige boeken vormen geven
die zonder voorkeur ieder mens aanspreken.

Een persoon heeft geen voorrecht boven andere.
In het christendom is een gebed van een zondaar met even veel waarde
als een zuivere apostel.

In het hindoeisme is men eenmaal tot een ondersoort gerechtvaardigd omdat
men tot die religieuze stroming hoort.
(stel als men een religie niet waard is, zal die religie ook geen toestemming geven
gevolgd te worden. als wilsbesluit van hogere macht)

Iedere religie kent dus gebed als middel om wensen voor te leggen.
Een ritueel dat ieder mens op eigen wijze invulling geeft met
overeenkomst dat wensen of gevoelens worden voorgelegd aan de persoon
die in die religie naam heeft.

Stil gebed, is een vorm van gebed waarbij men geen woorden gebruikt.
Waarbij men geen afbeeldingen gebruikt die een wens of gevoel uitdrukken.

Stil gebed, is soms met gevouwen handen zitten,
soms in devotie aandacht besteden.

Stil gebed is als in gebed zijn zonder woorden.
tot de macht die in de ene religie de Allerhoogste heere heet,
in een andere de Almacht.
Of vorm krijgt in de aanbidding van benoemde kenmerken van macht uit een religie.
Zoals engelen, goden, heiligen.

Stil gebed kan dus zijn, een middag met gevouwen handen zitten.
En de betekenis van in gebed zijn tot die Heilige macht.

Als open aandacht en openheid tot die heilige macht.
Waardoor die Heilige macht uitgenodigd wordt zijn straling te bieden.

Sommige christen zeggen dat het zendtijd van de Heilige Geest is,
of Communie met God

Paragraaf 2
Stil gebed is een vorm om in iedere religie
de verbindng te zoeken tussen, het ene
het andere de godennamen en de inwerkig van hen.

Sommige religies zeggen alleen onze god is de goede
en de anderen allemaal niet.

Bijna iedere religie kent wel de gevouwen handen
als bijgaand bij gebed,
en juist zonder woorden in gebedshouding
eigenlijk alle goden toekomt.
en ze allen hun genade schenken,
als de verbinding met de bron die
zij ook als bron hebben.

Zo kan een uur in stil gebed,
gebedshouding al veel genade schenken,
soms in de vorm van een
woordelijk gebed dat aangeboden wordt,
zelfs tot verscheidene gebedsdoeleinden.

Een uur gebedshouding, soms de rust
of de vrede geeft om even op adem te komen.

Soms stil gebed een deur kan openen
naar een betere toekomst.

In een andere wereld zag ik
dat in de katholieke kerk
gebezigd werd als je een half uur
in stil gebed zit, je je eigen
zonden afkoopt,
een uur in stil gebed voor het land
en een dag voor de hele wereld.

Stil gebed misschien ook wel karma
voldoet of oplost, en mogelijk
ook bijzondere goddelijke geschenken
kan bewerkstelligen.

De vraag over stil gebed dus gaat over
het met gevouwen handen zitten.
Gebedshouding en de aandacht
er steeds weer op richten
zonder bijgaande gedachtes.

En bij stil gebed iedere lengte in
tijd eigenlijk al waarde heeft,
dus het doel er altijd blijft.