Sint MaartenChristendom kent voor veel mensen een manier om in religie
hun wensen voor te leggen, hun daden op het goede te richten.
En er zijn vele voorbeelden, heiligen, engelen die spreken tot
de harten van de christenen.

Het Christendom heeft parels van wijsheid,
die ieder die ze herkent en in het leven opneemt,
een goed leven schenkt.

Een leven waarin de christelijke deugden groeien,
Een leven waarin compassie en godsdienst een plaats heeft.

Het christelijk leven waarin god dienen, god in gebed naderen
en de naaste medemens helpen de kern vormt.

In het christelijk leven gelooft men dat gebed tot god of christus
helpt om het leven beschermd en geborgen te leven.
helpt om het leven met betekenis te vullen.

Er is in het christendom een heilige die enkele honderden jaren
geleden leefde. Hij wordt op een jaarlijkse dag nog vereerd.

Sint maarten die zijn mantel doormidden scheurde en deelde met
een bedelaar.

Als symbolisch voorbeeld is het bruikbaar,
Sint maarten die een vermogende gegoede burger was,
en op straat medelijden kreeg met een man die zelfs geen kleding had
om zich tegen de koude te beschermen.

Zijn mantel in twee gelijke delen scheuren, en een helft weggeven.
Het staat symbool voor de vermogende of rijke man (of vrouw)
die de helft van het vermogen, de helft van zijn bezit
aan armoedigen en ernstig zieken geeft.

De rijke mens die onbaatzuchting de helft van zijn vermogen
op die manier benut.
Doet dat zonder winst te beogen, of zijn vermogen te vergroten.
Doet dat zonder directe reden als roem of faam.

De rijke mens die zijn vermogen voor de helft weggeeft,
Wordt door het voorbeeld van Sint Maarten dus
op een christelijke manier benoemd.

Christelijk leven in mijn inzicht,
voor rijke mensen houdt dus in dat
je het voorbeeld van Sint Maarten volgt.