Een andere kijk op het evangelie

Inhoudsopgave:

Een geschenk als gebed
The Mercy of Christ
In the afterlife
God Almachtige als vader
Het Hof van Eden
Christus deel 1
Het voedsel van Christus
Het koninkrijk Gods
Genade van God
de Kerk van Christus
Een kijkje in Freemasons
Mormon: de gouden platen
Gebed en geloof
De gunst van Christus
De Stilte van Gebeden
De genade van God
Corrie ten Boom
Onze naasten
Fransiscus van Assisi
Duizend stappen van God
Iedereen mag God naderen
Karma, wederkerigheid
Boodschap van een Gilde
Alles onderdeel van Orde
Voorbestemming
Genade van Ouders
Geboorte-gelofte

De beste gift: Heilbede

Ik schenk je de heilbede dat je wanneer
je wil aan een godheid mag gevenMensen die in hun leven de waarde van hun bron
vinden, en eigenlijk anderen erop willen wijzen.

Mensen die in hun leven door problemen,
hulp zoeken bij religie en godsdienst.

Mensen die een hogere betekenis in
het leven vinden.

Het beste geschenk die je iemand kan geven.
De mooiste kans om te delen met anderen.

Als gift, je iets geeft, die de ander
bij wijze van spreken mag openen wanneer die wil.

Als gift, je iets geeft, dat van waarde wordt,
als de ander het zich herinnert en benut.

Een gift als Heilbede.
Een soort zegen, Een soort compliment.

Een heilbede:
Je zegt tegen hem of haar.

Ik gun je, dat ooit in je leven, of erna
je de keuze mag benutten om je aan
god of een godheid mag overgeven.

Deze heilbede als iemand het benut,
schenkt de genade van de godheid,
die altijd iemand uittilt boven
het aardse of gewone bestaan.

De vraag waarom diegene het niet meteen
moet doen, is omdat liefde een tijd nodig
heeft om waarde te vinden in een gunst.

En als iemand het benut,
zelfs na veertig jaar of het einde van het leven.
Het de waarde heeft die de godheid eraan geeft.

Zelfs als je zelf de heilbede niet aanneemt,
maar wel de waarde ervan ziet,
mag je hem ook aan anderen schenken.
The mercy of ChristThe gospel of Christ has many forms.
From the catholic church to reformation,
and the anglican to the latter day saints.

This document is a gospel of a denomination
that is hidden in the veil of the night.

As persons can at night dream about
special and amazing things,
and when waking up,
have the memory to have read.
special books.
As the gospel in this document is
from christ and his disciples.

Each church has a kind of
mercy of christ.

As one names the shepherd,
another the saviour,
or God as father.


As the cross or crucifix of christ.
tells to suffer with christ,
to share the mercy.

This gospel is different because,
the mercy for sinners is to
share the cross of christ.

As to sya i want the mercy of christ.
and christ tells
you have to suffer my pain and grief
with me.

As a small task to comply with,
to like children make a small
penalty when things done wrong.

As to fullfill a small duty for Christ,
he after it, shows his mercy, to
take one in his custody.

By suffering with christ on
the cross, is like a small penalty,
in comparison by which penalty
one has to do for the sins
of both this life and past lives.

When Christ sees the penalty has
done good, the enduring of what
he gives,

he says you are forgiven and may
share the mercy of one of these forms.


Jesus Christ as the Shepherd,
As the Saviour or God Almighty as Father.

This gospel is different,
for when one accepts the cross,
a denomination cannot say
anymore you are not worthy

as taking the cross of christ
surpasses all church obligations.

Ofcourse suffering with Christ,
can be heavy, and can give feelings
of fear, of pity,
or even pain not visible in the body.

As when on the cross with Christ,
he takes the possibilites to
share his mercy, when he sees
the bearing of the cross is complete
in the person.


May Jesus Christ protect me always.
May he grant me his mercy always.
May he grant me good health always
May he grant me His support
May he grant me Good, Happy and Long life
A vision on AfterlifeA vision on hell and heaven.
As no one knows what is after life.

One tells you are in a sophisticated hotel,
and at the dining table with all saints,

Others say you are very bored there
because there is nothing to enjoy.

In hell either flames and suffering,
or enough beer and cigarettes.

Now think of all the people you know,
how much percent is in favor to you.
How many do you like,
and how many of them loves you.

Now think of, you having no body,
but able to look at their places
and feel if they love or hate you,
and your feeling too.

Would it be heaven if
you fly around and feel the love
of them every moment you are
in their surrounding.

Would it be hell,
if you when meeting them
feel their hate or fear
about you.

Now if they say
without body
you cannot change how
others feel in your situation
as only with a body
you can by communication change
the way they feel about you.

And not able to change the
way they feel about you
by saying nice things,
making compliments,
sharing love and doing for
philantrophy.

The first months after death
you are either horrified by
all those who are in fear or hate
or are in wonder about how
much good things you did while in life.

This is a vision on the afterlife.
God Almachtige de VaderHet christendom,
de ene zegt dat Jezus maagdelijk geboren,
de andere met een ster uit de ruimte.
Een derde zegt een wijsheidsleraar.
Een vierde de verlosser.

Jezus die zijn vader de Almacht diende.
En iedereen door zonde en gebrek heen
de kans gaf de Almacht via hem te benaderen.

Zoals jezus door zijn vergeving mensen
in contact brengt met God.

God de Vader als representatie van de Almacht.
Waarbij de wonderen, bovennatuurlijk de vraag
geven, is het uit gebed of een soort magie of wetenschap.

Zoals wijn via een voedselprinter te maken is,
en ogen ziende worden door levend water uit chemische samenstelling.

Of is het gebed, dat boven alles uitstijgt,
en het onverwoordbare representeert.

Dat Jezus de Almacht dient, en diende,
was omdat God almachtige wordt genoemd.
En christus zag dat mensen zelf niet
het karma of de goede daden hebben
om direct te naderen tot de Almacht.

Deze Almacht, als men zijn leven
aan Hem schenkt. en het leven
erdoor vernieuwd wordt.


Waarbij sommigen zeggen,
dat het niet mag, de almacht
direct benaderen.

Je leven aan de Almacht geven,
een daad die moed vereist.
immers niemand kan voorspellen
wat erna plaatsvindt.
en wat de Almacht met zijn verworven
eigendom doet.

Wanneer men bij Christus hoort,
kan men hem vragen naar zijn bron te leiden.

Waarbij de vraag die christus stelt is.
Als men een levensoordeel aan de Almacht vraagt.
Zal men het overleven, en rein worden geacht.
Zal men vernieuwd worden als een blankwitte deken
Of zal het lichaam zichzelf vernietigen door
een onbekende ziekte

Almacht:
Bescherm mij en de mijnen
neem in uw genade mij en de mijnen
het Hof van EdenHet Hof van Eden is het paradijs,
De boom van kennis is het leed dat buiten de
werkelijkheid ligt.

De boom des levens zou eeuwig leven schenken.

De boom van kennis van goed en kwaad,
is de boom die het kenvermogen voorstelt.
Dit kenvermogen geeft voorkennis
over dingen die ten goede of ten kwade kunnen.
en geven een vorm van handeling aan die
voordeel dan wel nadeel geeft.
De boom van eeuwig leven,
zoals in salomo, gebed is een boom des levens

Waarbij gebed dus tot in het eeuwige leven
ontspringt.

Het hof van Eden,
leerde ik, is het hof van het heden.
Waarbij men in het huidige moment leeft.
en in binding is met het goddelijke.

Of in verbintenis met God.
Doordat Adam zich verborg,
en god niet meer totaal erkende,
werd hij door het denken
uit het huidige moment gestuurd.


Het Hof van Eden, is het heden.
De boom des levens is het gebed.

het denken is de boom van kennis.
Jezus Christus dl1Zalig die niet zien en toch geloven.
Een keuze in het leven,
als alles tegenzit, uit liefde,
uit eerbied, of voor een goed leven.

De genade van Jezus Christus aannemen.het antwoord:
Ik neem de genade van jezus christus aan.
Heel misschien de genade die een vader kan bedoelen

Zoals de vraag van een leraar godsdienst,
Wil je het evangelie aan nemen?
Het antwoord natuurlijk ja.
Er is in het verleden een profeet geweest,
een hoeder, een herder, een heilige,
een parakleet.

Ze zeiden, hij zal ooit komen,
Ze zeiden, hij is geweest en heeft verlost en gered.

Jezus Christus,
de joden wachten nog op hem,
de grieken wachten op zijn wijsheid.

Wie verhaalt over dit gebed dat tot hem gericht is.
en iedereen die door hem gered is, weet wie hij is.

Jezus Christus, ik richt dit gebed tot u.
Hoe kan men tot u naderen.
Hoe kan men geloven.

Zij die niet zien, kunnen geloven,
Zij die armoedig zijn, betalen met hun leven.
Zij die rijk zijn, worden uitgewezen.

Jezus Christus,
ik verlang innerlijke vrede,
ik verlang een veilig leven in geluk.

Jezus Christus,
heden bent u met mij in het paradijs.
Wat betekenen die mooie woorden
als ze opkomen bij iemand die zich offert
in woorden en symbolen.

Jezus Christus,
Brood verlang ik niet,
water verlang ik niet,
Maar uw genade verlang ik.
Van vrede, wijsheid, verlangen naar uw koninkrijk.

Jezus Christus,
geef mij de genade
van de doop met de heilige geest.

Jezus Christus,
overlegging over uw genade,
Bent u als een herder een dicator,
een marionet.

Jezus Christus,
vijanden jagen angst aan,
zeggen hij is een grote slechte geest.
zeggen hij is een vampier die zich voedt.

Jezus Christus,
als je toebehoort,
het gevaar diegene die je toebehoort
als slecht wordt, welke genade
draag je dan.


Zoals elke wereld het christendom kent,
en het evangelie een vorm heeft.

Zoals het christendom, van de heilige
fransiscus het wereldgebed kent,
Een instrument van vrede wil zijn.
De liefde wekt bij mij om christen te worden.
En als bij toeval, vergelijkbaar met
de twee die op reis zijn, en niet doorhadden
met jezus te praten.

Een vorm van doop met water uit de kerkvijver,
door een medeclient. Kan men zeggen niet officieel
maar wel authentiek. Mag ik me dan christen noemen.

Zoals de vrouw die de mantel van christus aanraakte
om genezing te krijgen, kan een adept,
uren lang in de kerktuin doorbrengen,
de hand aan de deur klink, om de genade of energie
van Christus te verkrijgen.
Wie zal oordelen.


Als men een andere ondersoort van de mens is,
zoals in films vampieren enzo worden uitgebeeldt,
Dan bij bekering krijgen ze de methoden om
te genezen aangereikt. Waarbij hun dorst,
dragelijk wordt, en een maatschappelijke
methode krijgt. Waarbij hun naam
ook wordt gezuiverd.
Dit gebeurt als ze zich bekeren
tot een godsdienst of religie.
Als voorbeeld van een element
die ook in films mag plaatshebben

Als Jezus Christus zijn genade schenkt,
dat betekent uit genade niet verdienste,

Als hij voor sommigen de herder is,
voor de joden hun koning,
en anderen via het Kruize binnenkomen
Hij ook de verlosser wordt genoemd.

wie zal oordelen als ik hem mijn herder noem,
Wie zal oordelen als ik hem koning noem.
Die heerst over zijn koninkrijk,
en als een burger zijn genade hoop te krijgen.

Als de genade die zijn vorm aan hen die hem volgen
kenbaar maakt.

Moge Jezus Christus, zijn genade
schenken aan allen die hij in zijn erbarmen
opmerkt.

Zoals hij zei,
wie met mij het Kruize deelt,
zijn straf met medelijden draagt,
zal ook delen in de genade.

Jezus Christus als u geloof beloont,
zou ik graag een engel willen zijn

En zelfs de prijs voor vergeving die u betaalt
ook willen terugbetalen aan u

Als de vragen over genade van een afstand komen.
Is de stille hoop dat ze voor overal gelden.

Zoals genade, niet soms een keer komt,
of een keer aangenomen wordt,
maar meerdere keren aangeboden wordt,
en soms ten dele worden geaccepteerd.
Bij een mens kan dus naast de herinnering
aan een benutte kans, meerdere keuzes zijn gegeven,
waarbij landsgrenzen en andere voorwaarden geen beletsel zijn
Voedsel van JezusVeel mensen die christen zijn kennen het onze vader,
waarin het dagelijks brood ook voorkomt.

Vergeleken met andere religies is het voedsel
dageijk weer een gift van God en goden.

Om in het christendom, in de bijbel
op te merken dat Christus zegt
Het vlees en bloed van Christus te eten en drinken.

Maar ook om de transfiguratie door
bijvoorbeeld het avondmaal te nuttigen.

In andere religies kan je voor het
eten, je voedsel aan God schenken.
Waardoor zijn straling erin plaatsneemt.

In het christendom kan het ook,
en is niet beperkt tot het heilig avondmaal
of de eucharistie.

Door ieder voedsel aan Christus te schenken
in gebed, verkrijgt het zijn genade
en kan je het erna op eten of drinken.


De belofte vna Christus
zij die mijn vlees en bloed eten,
ik in hen en zij in mij.

De vraag of de voedseldeling
ook geneeskundige eigenschappen heeft,
is nog niet wetenschappelijk bewezen,
maar maar door ieder voedsel op die manier
in een gelofte op te nemen, zou
er een maatschappelijke inbedding mogelijk zijn.

Dus zoals in de katholieke kerk,
het koekje op zondag, ook bij ieder
christen bij elke maaltijd door de week
en in het weekend mogelijk is.
en niet gebonden aan een priester
maar door ieder in gebed te brengen is.
Koninkrijk GodsHet koninkrijk gods
Het koninkrijk der hemelen.

Wie zoekt naar het koninkrijk en vraagt naar de koning.
Wie zoek het rijk der hemelen, en vraagt om deugd.

Gods koninkrijk,
de koning heet god.
Iedereen die asiel zoekt bij
dit machtige koninkrijk krijgt een burgerschap.

Gods koninkrijk,
geef je over aan god, de heilige geest of jezus christus
en vraag een roeping.

Gods koninkrijk,
als je burger bent
geniet je bescherming van de wet.

Gods koninkrijk,
iedereen heeft recht op een relatie
recht op werk en recht op ontplooijng.

Gods koninkrijk,
wie verhaalt over dit vredesrijk.

Gods koninkrijk,
ze zeggen zie hier, zie daar.

Gods koninkrijk.
de godkoning regeert rechtvaardig.
de godkoning wie zal zeggen christus.

Godskoninkrijk,
Ik ben burger,
en ik heb werk, ik heb hobbies,
ik heb vrije tijd.

Gods koninkrijk,
zelf als gebed wordt men serieus genomen.
zelfs als wens van eigenbelang in gebed gebracht
wordt gehoord.
Genade van JezusDe genade van Christus heeft verscheidene vormen,
waarvan enkele in andere dimensies een andere reden
of vorm hebben. Een weerslag van gehoorde betekenissen.


De meest centrale is wel de vraag:
Neem jij het evangelie aan.

De tweede die voor zondaars wordt gebruikt,
Neem je het kruis van Christus aan.

In een andere dimensie is dat een vorm van genade
die naast de genade ook een bepaalde goddelijke straf
inhoudt. Zoals dat Christus je leed te verduren geeft.

De derde is:
Neem jij Christus als verlosser aan.
Ook een vorm van genade, waardoor je
leven kan veranderen ten goede.

De vierde is:
Ik neem Christus als herder aan,
of Christus wilt u mijn herder zijn.

In sommige dimensies is het dat
je de genade maar een keer aangeboden krijgt
in je leven, en je zelfs binnen korte tijd
moet antwoorden, soms zelfs de lengte
om een antwoord te geven.

En in sommige dimensies als je het afwijst,
eigenlijk zelfs hele nare gevolgen kan hebben,
alsof je zelfs de wet of het gezag afwijst.

Waarbij als je een bepaalde vorm van genade
aanneemt, je het gevoel kan krijgen dat
je leven al meteen in beheer is, bij god.

Een aanvulling.

Als iemand het kruis van christus aanneemt.
Het kruis betekent dat je zelf,
buiten spel staat en Christus je als
instrument gebruikt.

Omdat je zelf buiten spel staat,
gekruisigd bent mede in christus.
Hij je kan gebruiken, om via jouw
de genade van Christus te vergroten.

Bij wijze van spreken,
door mede gekruisigd te zijn,
kan hij je als soldaat in het
leger van god gebruiken.

Omdat gevoelens, wel aanwezig zijn
maar niet leidend, omdat Christus
leidend is, kan Hij een taak via jouw
verrichten.

Waarbij het kruis van Christus belangrijk is,
immers in de volksmond is het kruis,
dat je voor de zonden dood bent,
en het kruis, door de straf met christus,
sterft en een nieuw leven krijgt.

Waarbij als je het kruis aanneemt,
dus een taak voor Christus krijgt,
waarbij hij de zonden vergeeft.

Na een vastgestelde tijd,
van het leven met het kruis van
christus, neemt hij je op in zijn
genade. (zo veronderstel ik)

Waarbij dus het kruis voor zondaars is,
en de andere vormen van genade,
ook een eigen betekenis hebben.

Zo is Christus als herder, voor
de verloren schapen van israel,
en de schapen die door ander herders
aan hem zijn toevertrouwd.

Zo is het in de kudde,
dat jezus zijn leven
voor de schapen stelt,
dit impliceert veiligheid
en geborgenheid,
door genade van jezus.

De genade van Jezus is nog uitgebreider.

Naast het aannemen van het Kruis van
Christus om erna te delen in de genade.

Het hebben van Jezus als herder,
de joden ook Jezus als koning kunnen nemen.
en iedere jood die beslissing afzonderlijk
kan nemen, en misschien ieder ander met
die beslissing, om Christus als koning aan te nemen
impliciet ook joods wordt.

De twee rollen,

God als vader aannemen,
en Christus als verlosser aannemen ook
een vorm van genade bieden.

Zoals het hier beschreven is,
komt voort uit een inzicht
door het aannemen van genade.

Natuurlijk ieder die zoekende is,
of een reden heeft mag deze genade
benutten, en in gebed nemen

Zoals de genade van Jezus ook is:

Je leven aan Christus of God geven
als een levend instrument. Zoals
sommige heilgen hebben gedaan.


Als toevoeging van het Christelijk geloof.
in de bijbel staat als je bij Christus hoort.

Hij je wel gebruikt, maar wat hij doet
niet afhankelijk is van het gevoel.

dit betekent dat hij als een meesterkunstenaar,
je leven wel hervormt en herschept
maar je soms het gevoel kan hebben
doordat je boven je zelf uitgetild wordt,
dat wat je doet niet gegrond is
op redenen, of directe oorzaken.

Ok als voorbeeld,
de gelovige die als door een ravijn loopt en de
wolven van nabij grommend de adept
angst aanjagen, maar ook al lijkt
het onwerkelijk en onwaar,
dat God toch de adept erdoorheen
leidt.

Als verklaring dat de duivel
wel angst mag aanjagen
maar de gelovige wel
veilig is bij God.
Afgoden en SchaduwkrachtenDe meeste christenen kennen de vijand volgens de bijbel,
de duivel, de diablo. De kwalijke krachten.

Een duivel is een titel voor de totale kracht die door het kwade wordt
gemanifesteerd. De duivel die staat voor criminaliteit,
en de zucht voor geld, rijkdom, roem en macht.

De duivel die natuurlijk vanwege de goede kracht god, ook zijn plaats heeft.
Een plaats die door mensen die beseffen dat leed en pijn ieder wezen begiftigd zijn,
wordt afgekeurd. Immers ieder mens wil zelf geen leed dragen,
en het besef dat ieder mens eraan onderhevig is, laat mensen kiezen
om ook geen leed meer toe te delen aan anderen.

Mensen die zo wordt gezegd de duivel gebruiken,
zouden grote macht of rijkdom verwerven,
met als voorwaarde, dat ze hun leven kwijt raken.
Een leven die verloren is, krijgt na de dood de hellevuur toebedeelt.

Door de duivel, verkrijgt men een hellestraf.
Waaraan men niet kan ontkomen.

Daardoor zal de duivel altijd zijn slechte zaken blijven verspreiden.

Naast de duivel kent de bijbel ook andere machten,
die afgoden worden genoemd. Baal en andere.

Ze zeggen wel eens dat in amerika de koe op wallstreet staat
voor de afgod geld en rijkdom.
Omdat rijkdom een wens van een deel van de samenleving is,
kent dat symbool navolgers.

In de meest simpele vorm de loterij waaraan een gelukszoeker meedoet.
In de ingewikkelde vorm de ambitieuz directeur die een bonus krijgt.

Afgoden, heten zo omdat ze uit zichzelf geen invloed hebben,
en alleen in het streven van navolgers vorm krijgen.

De tegenstanders van het christendom, de duivel en de afgoden.
Door de bron ervan, christus zijn ze gekenmerkt als krachten die
afbreuk doen aan geluk, gezondheid, voorspoed en vrede.

Daardoor is het erkennen van duivels een slechte zaak,
en zal misschien aanlokkelijk lijken door de wens rijk of machtig te worden,
maar zal vroeg of laat zwaar ongeluk en lijden veroorzaken.
Een reden om bewust te kijken naar godsdienst en religie.

Zoals in het christendom,
dat demonen en satanisten de godsdienst willen schaden.

Een stelregel is:
Als iemand wordt beticht van demonie of satanisme,
een gebed van levensoordeel kan gelden.
Of de vraag of tijdens het leven
anderen van het tegenligggende geslacht
wel verliefd zijn geweest op de persoon.

Met als betekenis,
een demoon kan geen liefde krijgen en ontvangen.
Betekent dat een verliefde al laat blijken
dat diegene geen anti-religioos is.

En als bijkomende betekenis
als iemand zelf verliefd is, of geweest is
op iemand van het andere geslacht,
ook geen demoon kan zijn.
immers het is een geven van liefde.
Ook al is het door verlegenheid niet duidelijk.Kerk van ChristusDe kerk,
Jezus Christus trouwde met zijn kerk.

De kerk,
een gebouw, op de deurpost de titel
God zij met ons.

De kerk,
een munt, op de zijkant,
God zij met ons.

De kerk,
Iedereen die vraagt:
ik wil ook in de kerk,
zal door Christus in geloof worden
aangenomen, Zelfs zonder een gebouw binnen te lopen.

De kerk,
in de hel is men er beschermd
tegen roofdieren.

De kerk,
heilige grond,
men heeft eerbied voor
een trouwe werker.

De kerk,
Jezus trouwde,
en geeft iedere geliefde
een aardige partner.

De kerk,
een offer aan hem,
wie verhaalt erover.

De kerk,
ik tekende in het zand,

De kerk,
het zand van Abraham
FreemasonryDe kerk,
Ik was lid van de freemason,
in een vorig leven als commandoagent, met 100 missies.
Ik was adelhert, en groeiende.

In dit leven kreeg ik het zegel van
het alziend oog, en de koning van het universum.

Ze vroegen welke wijsheid heb je.

ik zei, mijn taak was,
de orde in het universum en tegenpool chaos.
en verzoen chaos met orde.

Ze zeiden jij bent niet.
ik zei ik bouw een muur en jullie breken het af.

Zij zeiden wat is je zegel,
ik zei, lagere lagen uiterlijk, en hogere lagen innerlijk

Zij zeiden je kan niet van geboorte zijn,
ik zei mijn vorige leven als agent.

Ik zei als je 's nachts naar de maan kijkt,
zie je dan de zon.

Zij zeiden wat is je taak,
ik zei vrij en in dienst van.

Zij zeiden, vrij ten opzicht van de wereld,
en gebonden ten opzichte van god
MormonsDe kerk,
The Church of mormon.
As they are a trend in church
the source being mormon
who said part of the disciples went
to america and had a prophet there.

As Mormon found eigth golden plates
with the core and essence of christianity
He was expounded by the truth and wisdom
which he found.

the mercy and grace of christ,
in words not elsewhere known.

These plates were the beginning
of his church. the church of mormon
and the church of latter day saints.

As i was in the city leiden a couple of
years ago, i met them once.

The church of mormon,
the plates i tried to use as
an example.

i had six plates made,
not of gold, but cheap metal.

the texts of my plates can
be found below.


As its a church of america,
they have rules about relationships
which i reject because of my
belief of being honest to one partner.

The church of mormon.
Some say that everything under
the light of the sun,
and the air around us
and is named by religion or faith
has a meaning and is important.

two copies of my book
in hands of that church
at peace with it
i regret if things done wrong

As the church is christian
they are a appreciated direction
of christianity.

As the plates of gold are an example
i esteem high.

The plates i made, because of poverty
is from metal.

But the wisdom i inserted it,
was i hope of the level
of Mormon.

So this church,
is because of its roots
in America. a bond between
nations.

Regel 1 of huisnummer: Jezelf aan God overgeven.
Regel 2: Aan Christus de genade vragen en aannemen.
Regel 3: Christus als Herder aannemen.
Regel 4: Christus als Verlosser aannemen.
Regel 5: Christus als Koning aannemen.
Regel 6: God als Vader aannemen.
Regel 7: God en Christus een levensoordeel vragen.


Regel 1 of huisnummer: Almacht schenk mij uw genade en bescherming.
Regel 2: Almacht wilt U mijn leven en ziel oordelen.
Regel 3: Almacht ik geef mij aan U over.
Regel 4: Almacht ik draag mijn leven en ziel aan U over.
Regel 5: Almacht ik vraag om uw aandacht.
Regel 6: Almacht kunt U mij onderwijzen.
Regel 7: Almacht kunt U mij een cadeau geven.
Gebed en geloofIn het christendom is gebed belangrijk,
het is de vorm van communicatie tussen
de adept of gelovige en de godheid.

In het geloof vormt gebed dan ook
het middel om ook bij god, in gesprek
te zijn over het leven, de levenstaak
en de eventuele roeping.

Een heilige probeert door alles
in gebed te brengen een heilige taak
te verrichten.

Het verschil tussen een heilige en
een engel is, dat de heilige nog
zijn vrije wil heeft en zelf kiest
alles in gebed te brengen.

Een engel heeft die vrije wil niet meer
maar brengt alles wel in gebed,
door goddelijke genade.

Gebed is een methode om te communiceren,
maar niet zoals bij mensen is er een
direct antwoord of een diepgaand gesprek
met vraag en antwoord.

Gebed is als het richten van een gesprek
zonder te weten hoe of wat die gehoor wordt,
ten minste anders dan zoals in de bijbel
beloofd wordt dat God hoort en verhoort.

Een gebed kan ook over bidden gaan,
zoals god help mij de juiste woorden vinden
of God, leer mij bidden.

Zoals gebed dus belangrijk is voor gelovigen,
en het een uitnodiging is van gods genade.
immers god beloont alles dat bij hem wordt
neergelegd, immers een blijk van vertrouwen
van de gelovige.

Door gebed nadert de gelovige tot god,
ook al weet de gelovigen, dit alles
is door god, verhoort en gedaan,
kunnen mensen die niet in god geloven
het zien als een talent,
of toeval of als expertise.

immers atheisten weten niet dat god bestaat,
die is aan gelovigen voorbehouden.

Gebed mag dan ook over bidden gaan,
en mag ook God vragen zijn grootheid
te tonen, of over hemzelf te onderwijzen.

Om god te leren kennen,
om hem een nieuw doel of levensdoel te vragen.

Ook kan God gevraagd worden,
wat gebeurt er als ik mij aan u overgeef,
of wat zou mijn roeping zijn,
als ik die van u verlang.
Christus en zijn gunst


In het christendom,
kan men Christus is enkele rollen aannemen
van het Kruis aannemen, tot Hem als
herder, verlosser of God almachtige als vader.

Als mensen een tijd lang christen geweest zijn,
kunnen ze het verlangen hebben om Christus
dieper te leren kennen,

Christus zelf had God Almachtige ook als bron,
en de Almacht zelf staat bekend om
dat hij voor mensen nog machtiger is.

Christus is voor mensen als een mens,
en hij verhoort voor mensen op
een menselijk kenbare manier.

De bron van Christus de Almacht,
kan men alleen toenaderen door Christus zelf
immers hij zegt ik vergeef u, maar alleen
via Mij, worden uw gebeden verhoort.

Als devoot christen kan het verlangen
oprijzen om de bron die Christus zelf heeft
ook toe te naderen.

En gebed die vorm kan krijgen,
en Christus als hij zijn genade schenkt,
iemand zich zelf aan de Almacht mag schenken.

De bron van Christus, de Almacht,
die alleen aanneemt die hij zelf verkiest.

Krijgt men van Christus die kans,
dan valt het gevoel van ego weg.
en lijkt alles meer vanzelf te gaan.

De bron van Christus is de Almacht.
De Almacht die in alle religies
wordt genoemd als een van de
authentieke bronnen.


Zoals bekend dat Christus
de gunst om je aan zijn bron over te geven
maar zelden geeft.
Werking van Stilte


Zendtijd van de Heilige Geest.
Wat betekent dat?

In gebed gebruikt men vaak woorden
om bedoelingen kenbaar te maken aan God.

Bewoordingen die wensen, klachten,
doelen, en vragen voorleggen bij de Heere.

soms echter, een van de redenen is het wereldleed,
Wil men meer dan alleen woorden bidden.
Immers leed raakt vaak geen woorden.

Zendtijd van de Heilige Geest,
is met gevouwen bidden zitten
in het aanzicht van God.

Door regelmatig tijd te nemen,
om in aandacht van God te leven.
Zoals Communie met God wordt genoemd.

Immers gebed is als communicatie,
met God. en die communicatie,
zoals geliefden zwijgend uren
in elkaar ogen kunnen kijken,
zo is het gebed met God.

Tijd nemen om zonder woorden
in gebed te zijn,
Gebedshouding.

Dit is Communie met God,
en zendtijd van de Heilige Geest.

Immers gebed in stilte op die
manier, geeft godsvrucht
op onbekende en nieuwe manieren.

Stil gebed, geeft godsvrucht,
iemand die de waarde ervan
leert kennen, weet hoe bijzonder
het is om op die manier
tot God te naderen.
Genade van God


Veel mensen die op het einde van hun latijn zijn,
of door pijn en leed de waarde van het leven
beginnen kwijt te raken.

Redenen om de genade van God te willen ontvangen.
De genade die zowel leed, betekenis als een doel inhoudt.

Dit artikel wil mensen de genade van God aanbieden.

De genade die in meerdere vormen in de bijbel
genoemd staat.

Ik bied de lezer dus aan om:

Jezus Christus als Herder of Verlosser aan te nemen,
en God Almachtige als Vader.

Door het aannemen van genade kan het leven veranderen,
bij sommige krijgen ze vat op verslavingen,
op groot leed in het leven.

sommigen krijgen een nieuwe doel, een roeping in het leven,
anderen veranderen van baan, of begrijpen
dat het leven meer kan inhouden dan alleen eigenbelang.

Het aannemen van genade,
geeft ieder een persoonlijke band met God, en Christus.

En zoals in de bijbel staat,
het koninkrijk Gods is niet fysiek zichtbaar,
maar komt tot uitdrukking in elke gelovige.

De genade van god,
geeft mensen het recht om
te bidden, om in gebed te gaan.

De genade van God is voor
ieder, voor allen en voor alles.
Corrie ten Boom


Corrie ten Boom,
een begrip na de tweede wereldoorlog.

zij bekeerde zo mogelijk honderden tot duizenden
tot het Christendom.

Zij predikte,
dat iedereen zijn leven aan Christus mag geven.
Jezus Christus en God.

zij predikte,
Dat iedereen zich mag overgeven aan God.

In haar leven kwam dit ook tot uitdrukking,
zij reisde vele jaren rond over de wereld,
en overal had zij dezelfde boodschap.

Soms reisde zij naar een land,
zonder zelfs te weten in welk bed
zij die avond mocht slapen.
Dat er geen hotel geregeld was,
en soms zelfs op dezelfde avond
hoorde, je kan vanavond bij ons slapen.

Corrie ten Boom,
is het de vraag of zij de oorlog overleefde
doordat zij haar leven aan God gaf,
of was het statistisch gezien toeval.
Immers anderen onder die omstandigheden
hadden het niet overleefd.

Corrie ten Boom,
Iedereen mag zich aan God overgeven,
waarna God een meesterstuk ontwerpt,
en in het leven inweeft.
Onze naasten


Heel vroeger in de tijd van de primitieven,
was de naburige stam meestal net als de eigen
van ongeveer driehonderd groot,
al de vijand, en werden niet tot vrienden gerekend.

In de tijd van Abraham uit de bijbel
werden steden verderop al niet tot de naasten gerekend.
En was een stad verderop al een vijand.

In de tijd van Jezus,
waren de naasten ook bijvoorbeeld
andere bevolkingsgroepen,
en ging het ook over andere in onze ogen
provincies, of andere regeringsvormen.
Zoals de Joden, versus sameritanen en romeinen.

Tegenwoordig zien we andere religies,
al niet als vrienden of naasten.
en door de schaalvergroting,
zien we wel een groei van wie
we als onze vrienden, naasten of vijanden
zien.

In de toekomst zien we misschien de hele
aarde als onze vrienden, naasten,
of samenleving..

In dezelfde schaalvergroting zouden
we dan alles dat van buiten de aarde komt,
zien als vreemden, als vijanden..
en de titel naasten er niet aan geven.

Zoals in de afgelopen eeuw,
zigeuners wel als minderwaardig zijn
gezien, de indianen het veld ruimden
voor onze westerse samenleving.

En China misschien wel heel
goedkoop werkt voor luxe in onze huizen.

Als de samenleving groter wordt,
het universum ons naaste is geworden,
zien we andere universa misschien
als vreemd, als vijand.

Zo groeit de term naastenliefde,
en door de schaalvergroting
groeit onze samenleving,
als een organisme.

Zo in het klein,
zo in het groot
wordt wel gezegd.

Wie zijn onze naasten?

Dit artikel geinspireerd
door de uitspraak
dat Jezus Christus koning
is in het hele universum.
Fransiscus van Assisi


In het christendom,
Zijn vele mensen op weg om voor Christus
te werken en zijn genade te kennen.

Christus als verlosser, herder
of een van de andere rollen.

Zoals Fransiscus van Assisi
zei:
Heer maak mij een instrument van uw vrede.

Zoals onvoorwaardelijke overgave,
iemand een instrument van God maakt.

Zoals onvoorwaardelijke overgave,
De Heer helpt om van dat leven
een duur instrument te maken,
dat voor hem Godsvrucht zal dragen.

Zoals ook Corrie ten Boom,
enkele tientallen jaren geleden
heeft gedaan, jezelf overgeven
aan God.

Om een instrument te worden,
is overgave in gebed een stap
die als heel belangrijk wordt gezien.

Immers er zijn er geweest die
de keuze wel begrepen,
maar de stap niet durfden te
zetten.
Duizend stappen


De weg van gebed,
is vaak woorden kiezen
voor wat je zelf wilt.

is vaak woorden kiezen,
om problemen ter sprake te brengen.

is woorden kiezen ten einde,
goddelijke hulp te verkrijgen.

Een wens in gebed gebracht,
zal ooit verhoord worden.

Een klacht in gebed gebracht,
zal ooit oren vinden.

Een aanbod aan god in gebed
gebracht, zal ooit een roeping
schenken.

Zoals de uitspraak,
de adept zet een stap,
en god zet er duizend.

Een geloofservaring die sommigen
bevestigen, en bij hen de liefde
voor de Heer wekken.


Immers God met zijn lange arm,
kan van grote afstand zijn
bijstand laten brengen.

Als het vinden van een autosleutel
in de woestijn, als de auto stukloopt.


Wie heeft die sleutel neergelegd,
en hoeveel stappen heeft god
moeten zetten om te helpen.

De ondoorgrondelijkheid van God,
de gelovige zet een stap,
al is het een gebed, misschien
bij voorbaat al afgewezen in
nuchterheid.

Maar God zet er duizend,
en wie oordeelt een gebed
die verhoord tot blijdschap
leidt.

Aandacht naar God,
geeft godsvrucht.

Tijd voor God nemen,
kan veel redden,
ook dingen die nog geen naam
hebben.

Zorgt iemand voor de Heer,
Zorgt de Heer voor diegene.
Overgave


Zoals God belooft,
iedereen die zich naar Hem keert,
iedereen die hem ontdekt, en wil leren kennen.

God zoeken, betekent God vinden.
Soms is het snel, soms duurt het langer.

God zoeken, schenkt een leven
van betekenis, een leven
dat vormkrijgt ieder moment,
iedere seconde.

Soms zeggen ze aan de rand van
het ravijn krijgt een engel vleugels.

Soms zeggen ze zie je geen heil meer,
keer je dan tot religie.

Een stelling om altijd te onthouden,
is dat overgave aan god.
door te zeggen God ik geef me aan u over.

Een instrument is, dat altijd benut mag
worden, en wat eigenlijk niemand
mag verbieden.

Immers vele heiligen worden
in de nood en rampspoed geboren.

Immers, God, die door vele
gelovigen liefde wordt genoemd.
wijst niemand af.

Zoals in het christendom,
Christus de kloof tussen
gelovige en god overbrugt,
hij zei, zonden zijn vergeven
en gebed via mij wordt verhoord.


Iemand die zich aan God overgeeft,
en door Christus vergeven is,
zal niet afgewezen worden.

Immers Christus zag, dat velen
van waarde kunnen zijn,
als hij ze hun schuld jegens
god vergeeft, waarop zij
een heilzame invloed hebben
op de samenleving.

Je aan god overgeven is
dus God plaats geven in je leven.
waarop ook als mens fout na fout maakt,
het leven toch weer glans krijgt.

Je aan God overgeven,
is een persoonlijke keuze,
die ook volgens de grondwet
hoort bij de vrije keuze een
religie te volgen.

Een keuze en gebed
tussen de mens en God.
Waarbij God in diegene zelf
gaat leven, en helpen.
Karma, een wederdienst


In het christendom zeggen ze wel
dat gods orde, alles inhoudt
en alles zijn keuze en mogelijkheid heeft.
Dat iedereen door God zijn oorspronkelijke plek
heeft gekregen.

Ze zeggen soms, waarom zijn heelveel mensen
in armoede of ziekte,

Waarom zijn er hele rijke of beroemde mensen
of mensen met veel macht

Waarom is er ongelijke verdeling.

In andere religies zeggen ze
het is gods wil of het is karma.

Karma zou een wet zijn die al
het goede, slechte, arme en rijke
verklaart.

Denk aan een man die een heldendaad
verricht en in een goede daad
een hele stad redt.
Godzegt dan tegen die held na zijn leven
je mag in het volgende leven een
prins worden, met een goede en eervolle
status.

Deze prins, die zijn afkomst niet beseft,
heeft in zijn nieuwe leven een voorkeur
om te feesten en mensen te minachten

De prins na het leven praat met God
die zegt, door een heldendaad kreeg je de kans,
maar die heb je niet goed behandelt.
je krijgt weer een leven als een normale
burger, en bovendien geen hele hoge intelligentie.

Dit is in kort een voorbeeld van Karma.
die in ieder leven straf en beloning
optelt, en in een volgende leven
tot uitdrukking komt.

Karma geeft mensen als beloning
een hogere positie of een beter leven.

en als straf krijg je een bestemming
met minder geluk, voorspoed of gezondheid.

Iemand die zijn leven dus serieus neemt,
en benut, om van dienst te zijn voor
de samenleving, voor een religie,
of in andere betekenis,
krijgt zowel tijdens als na het leven
zijn beloning.

Iemand die zijn leven slecht benut,
wordt wel door een engel gezien,
en opgeteld, waarbij god beslist
wat er zal gebeuren.
Boodschap van een gilde


Als visioen van een dokter die meedeed
aan de bijeenkomst van een gilde.

De gilde moest bewaken dat de zorg
of de medische inbedding van zorg
goed werd benut en uitgevoerd.

Zoals een zorg-autoriteit van
de overheid daar niet bekend was.

Het gilde zijn veto kon geven
om verpleging te weigeren of
toe te kennen.

Als doktoren konden kiezen
en een keuze niet maakten
mochten ze het gilde vragen te
beslissen.

Een dokter zei:
Vanwege onze hoogte van
studie en opleiding,
zijn we vanzelf ook
gericht om keuzes
moreel of ethisch juist
te maken,

Als een engel die zijn boodschap
maakte zei:

Hoe gestudeerd ook,
hoeveel kennis ook,
de geneigdheid om een keuze
goed of slecht te maken
is afhankelijk van een
andere kwaliteit dan studie
of opleiding.

immers met technologie
kan je maken of breken,
bouwen of vernietigen.

Deze engel die in zijn
boodschap een wijsheid meegaf.

Dat gilde die het hoorde,
werd na een week vernomen,
dat ze de boodschap afwezen,
immers doktoren zouden daarmee
hun beslissingen ook verkeerd
kunnen nemen.

Als voorbeeld dus:
veel kennis is niet vanzelf
ook moreel of ethisch juist
in beslissingen of besluitvorming.

Zo'n engelenboodschap
een vorm van Godspraak.
Ales onderdeel van Orde


Op aarde hebben wij een hierarchie of verdeling
van de orde.

Als voorbeeld nederland,
van gemeentes tot provincies
en het hele land.

Voor een burger is
de gemeente en symbolisch
de burgermeester het aanspreekpunt.

De burgermeester is verantwoordelijk
voor de gang van zaken in de gemeente.

Boven de burgermeester
is de regering, en het symbolische
aanspreekpunt de koning.

Als een visioen van hogerhand
is het dat Alle koningshuizen,
en regeerders, wereldleiders
ten opzichte van ons,
en van hun aanspreekpunt
hogere werelden hebben.

Misschien onzichtbaar,
of onnaspeurbaar.

Zoals een burger wel in het
gemeentehuis komt,
maar niet zelf de burgermeester
ontmoet.

Dit betekent ook die vastgelegde orde
van Koning of wereldleider,
en voor hen aanspreekpunt in
hogere werelden
om het makkelijk te zeggen
dat jezus zei dat hij naar de
woonplaats van zijn vader ging.

Deze Vaderwoonplaats de
instantie is die voor koningen
aanspreekpunt is.

Zo zien we dat de orde, onderdeel is
van een hogere orde.

Zo zien we dat niets uitgesloten is van een
hierarchie, rangorde of georganiseerd geheel.

Zoals dus voor Koningen het
aanspreekpunt symbolisch in de vaderwoonplaats
van Christus ligt, als vergelijking.

Deze zogenaamde hogere wereld,
zijn invloed net als de koning
via een burgermeester doet,
voor de koning representatie is.

Omdat het een hogere orde is,
behoort de koning onschendbaar te zijn.
Immers invloed van een hogere wereld
Kan niet met gewone intelligentie benaderd worden
en bevat dus de bescherming die het nodig heeft

Deze verklaring zegt dus ook
als je respect hebt voor de koning of koningin,
je symbolische beschermd bent.

Immers als de koning ten opzichte
van hoger verantwoordelijk is,
en je Hem of Haar respecteert,
je daardoor de bescherming geniet.

Immers een ziel kan niet alles zelf dragen,
waardoor in de samenleving de rollen
verdeeld zijn.

Door de verdeling van de verantwoordelijkheid
in de samenleving over alle leden,
alles dat boven het individu uitstijgt
bij anderen ligt.

Als de koning ten opzichte van
verantwoordelijk is,
voor alle onderdanen,
en zij die het respecteren daardoor
worden behartigt in deze
verantwoordelijkheid.

Dit is natuurlijk niet direct
zichtbaar of herleidbaar.
Voorbestemming


Als mens heb je de vrije wil, om te ontdekken
wat voor jezelf van waarde is.
Waarbij door de zoektocht je bij het doel
terecht komt.
Het doel dat vanwege de menselijke vorm,
en de mensheid in het geheel,
altijd een vorm van geluk inhoudt.

Immers geluk is op elk niveau een vorm
van gezondheid.

In het lichaam dat je niet ziek bent,
je lichaam functioneert en zo goed mogelijk
effectief is. Dat je de hele dag kan doen
wat je je voorneemt en wil doen.

In de geest is het dat je met
nauwkeurigheid de gedachten kan hebben
deie je helpen om de dag te plannen
en te overwegen wat je doel is.

De ziel is het doel een gevoel
van gelukzaligheid, die vormen heeft
van lichamelijke gezondheid,
tot het hebben van een leven
in betekenis voor anderen, jezelf
en het hogere.

Als vrije wil, die vrijheid benut,
zich dienstbaar wil maken,
in een functie in de samenleving.

Van het dienstbaar zijn om inkomen
te krijgen, tot het
dienstbaar omwille van de samenleving.


Tot het dienstbaar aan een hogere orde,
noem het godsdienst of religie.

Het dienstbaar aan een religie,
is afhankelijk van de godheid
of hogere macht.

En zoals in de bijbel staat,
een god, kiest met zoveel intelligentie
dat hij bijna zeker weet
welke invloed het zal hebben.

De invloed van de godheid,
dus een voorbestemming inhoudt.
Van zowel het weten wat het leven
van de adept wordt, als het effect
op de samenleving.

Voorbestemming dus ook dat God zegt,
dat zijn woord niet ledig weerkeert,
maar zijn waarde en werking heeft.

Voorbestemming die vorm krijgt,
als een gelovige of adept
zijn leven aan de godheid geeft,
zich overgeeft aan de godheid.

Of een bepaalde vorm van genade
van een religie, godsdienst
aanneemt.
Genade van Ouders


Ik zag een visioen,
ik werd meegenomen naar
een hogere wereld.

Ouders, gaven hun kinderen
de genade mee.
de Genade van beide ouders was zeldzaam.

De betekenis van genade had
betrekking op de positie van de ouders,
Zoals mensen van Adel, een hogere
positie bezitten.

Deze genade betekende
dat van geboorterecht
een religie zijn adept mocht
benutten.

De genade van beide ouders,
betekende dat beide vormen
van religie zijn gunst gaven.

Vergelijkbaar met
God Almachtige de vader,
als genade van de vader bij geboorte.

In dit visioen, was het ook
dat het dienen van de ouders,
Van wege deze hogere wereld,
dus niet gevuld met egocentrie
en ook niet met eigenbelang,
werd gezien als toewijding
tot de Godheid of Godin die erbij hoorde.

Het zorgen voor de Vader,
als dienstbaarheid aan God de Vader werd
genoteerd.

Waarbij in dit visioen gezegd werd,
dat het een symbolische religie
regel wordt genoemd die overal geldig is.
zelfs als die niet in heilige boeken
is vastgelegd.

Als verklaring,
Als God alle wezens schept,
naar hun vorm en functie.

En een kind bij geboorte bewust wordt,
dat de ouders uit naam van God
het kind hebben geschapen,
waarbij God dus zichtbaar gediend
kan worden via de ouders.

Als mensen volwassen worden
hun eigen weg gaan,
Als ze God willen blijven dienen,
God zelf een functie en methode geeft.


Als ouders niet bij geboorte
de genade toekennen,
kan het door de kinderen
tijdens het leven
aan hun ouders gevraagd worden.

Soms dat ouders de vraag niet
begrijpen, en dat de vraag
vaker in gesprek kan komen.

Immers de vraag over genade
is van religieuze aard,
en een godheid
kan in zijn eigen behagen
iemand de genade toebedelen.

Als ouders de representatie
van de godheden zijn,
dan bepalen de godheden
ook wanneer er eventueel
genade toegekend wordt.

In een wereld waar het zichtbaar
onderdeel is van religie het
ingebed is in de cultuur

Soms bij opzet,
of bij gebeurtenis
dat ouders hun eigen kind niet kennen
en het of in vreemde omgeving is opgevoed
of aan anderen is toebedeeld.

Men zegt,
als je je ouders niet kent,door oorzaak
kan je geen genade van hen ontvangen
en kan jij geen eerbied voor ze hebben.

Deze wordt opgelost door te zeggen
dat de dienstbaarheid aan zogenaamde
aangewezen ouders ook voldoet
en gelijkwaardig is.

Als kinderen en ouders
geen keuze hebben.

De vraag over genade van ouders
is ingewikkelder dan een gewoon antwoord.

Immers sommige ouders vereisen zware
inspanning van kinderen,
zoals een carriere, kinderen,
of een bepaald doel.

Hierdoor is het soms onmogelijk
om genade te verkrijgen.

Dit is de wonderlijkheid in
religie, dat de ene het
verwerft, de ander hard moet
werken. en een derde
veel aandacht aan zijn ouders
besteedt.
Geboorte-gelofte


Bij de geboorte krijgt het bewustzijn,
vanuit een hogere sfeer een nieuw lichaam.

Dit lichaam dat een heel leven voor zich heeft,
en als instrument voor de ziel zijn functie heeft.

Bij geboorte ligt het leven voor zover mogelijk
vast maar ook vrij, is het gebonden maar ook
in vrijheid.

Bij geboorte voor de ziel erin wordt opgenomen,
en zoals bij een glijbaan in de werkelijkheid springt.

De geboorte die met een gelofte gepaard gaat,
die verzekert van een goed leven,
en de omstandigheden om het tot een goed leven
te brengen.

Voor de geboorte legt een ziel de geboortebelofte af.

Deze belofte is zowel een gelofte waar de ziel zich
aan houdt, als een belofte dat bij de eed
van de ziel om zich eraan te houden,
God zijn hulp en bijstand schenkt.

Deze geboorte gelofte is deze:

Moge ik tijdens het leven
het goede betrachten.

Moge ik God zoeken.

Moge God mijn lichaam geest en ziel
in zijn genade opnemen.

De betekenis ervan is natuurlijk
een drievoudige vorm van het
goede zoeken, en de hulp vragen
als de omstandigheden boven
het hoofd groeien.

Door bij de geboorte het afleggen
ook als het leven de intelligentie
wegneemt, de genade toch aanwezig blijft.

Deze gelofte wordt door een groot aantal
zielen beloofd, en soms voor een deel.
Bijvoorbeeld een ziel die alleen de genade
voor de geest vroeg.

De geboorte gelofte,
als een vorm om het leven
zijn godsvrucht voort te brengen
Kruis van Christus


Tijdens zijn leven zei,
Christus ik kan het kruis opnemen en afdoen
wanneer ik wil.

Hij zei, neem u kruis op en volg mij.

En bij de laatste kruisiging zei hij
Heden bent gij met mij in het paradijs.
Zoals vermeld in het evangelie.

Als met het kruis een gebedsovergave
wordt bedoelt aan God.

Dan is het kruis, een uitdrukking dat
je zelf niet meer degene bent
die alles doet,
maar als het ware gedragen wordt door God.

Als iemand dus het Kruis op zich neemt,
zoals in gebed zich aan God overgeeft,

Dan is hij spreekwoordelijk gelijk
in het Paradijs.

Het paradijs als een kenmerk
dat keuzes op de goede manier worden
genomen, dat alles minder moeite kost.
En dat het leven van vrije wil,
naar een predestinatie gaat.

De mens krijgt dan een nieuw
leven, een nieuwe taak,
en alle onderdelen van het
leven worden door God gevuld met
allerlei goede zaken.

Het kruis opnemen,
is door gebed je overgeven aan God.
en door spreekwoordelijk in het
paradijs te komen,
ieder een beeld heeft van
hoe dat voelt.

Waardoor misschien de
kruisiging van Christus niet
lichamelijk was,
maar een spirituele betekenis heeft.

De kruisiging als een gebed,
waardoor God ten volle degene
wordt die het leven vult
met allerlei goede daden.

Wat in verband met de gelijkenissen
waarin hij sprak, niet ondenkbaar is.

p
God Almachtige: Schenk uw bescherming en genade