Michael, de aartsengelVeel mensen hebben wel gehoord dat engelen een specifieke rol hebben binnen de religies.
Michael als engel is genoemd in drie religies. Christendom, Islam en Jodendom.
Een engel zo wordt in die drie religies genoemd is als een boodschapper die een wijze les brengt,
Zoals sommige brongeschriften verhalen. Maar ook is een engel een oorzaak van een redding.

Als iemand aan de grond zit, het leven veel tegenslag geeft.
Bijvoorbeeld werkeloos is, een ongeluk heeft gekregen.
Of zware rampen, dan is het een gunst om een engel aan te roepen en te vragen om
bescherming en genezing.

Ik heb in boeken ooggetuigeverslagen gelezen waarin mensen,
door tegenslag, armoedig zijn geworden, en door het aanroepen, bidden tot
de aartsengel michael, er weer bovenop kwamen,
ze kregen binnen korte tijd een aanbod voor een baan, dat hun werkeloosheid oploste.

Die verklaringen geven moed om bij problemen, of als wens, een aartsengel aan te spreken, en in gebed te naderen.

Michael is niet de enige aarstengel, maar die verklaring geeft wel zicht op zijn genade.
Dat gebed tot Hem zeker niet ongehoord verdwijnt.

Zoals ze zeggen over aartsengel Michael,
als betekenis Hij die Zoals God is.

Dit uitgelegd kan worden als
dat Michael, om engel te worden
zich onvoorwaardelijk aan God overgaf,
immers bij onvoorwaardelijke overgave
God volledig kan werken en als volledig
instrument kan gebruiken.

Een inzicht dat mensen kan steunen,
als ze zelf op het pad in aanraking
komen met gebeden over overgave.