Dagelijks Brood

Veel mensen die christen zijn kennen het onze vader,
waarin het dagelijks brood ook voorkomt.

Vergeleken met andere religies is het voedsel
dageijk weer een gift van God en goden.

Om in het christendom, in de bijbel
op te merken dat Christus zegt
Het vlees en bloed van Christus te eten en drinken.

Maar ook om de transfiguratie door
bijvoorbeeld het avondmaal te nuttigen.

In andere religies kan je voor het
eten, je voedsel aan God schenken.
Waardoor zijn straling erin plaatsneemt.

In het christendom kan het ook,
en is niet beperkt tot het heilig avondmaal
of de eucharistie.

Door ieder voedsel aan Christus te schenken
in gebed, verkrijgt het zijn genade
en kan je het erna op eten of drinken.


De belofte vna Christus
zij die mijn vlees en bloed eten,
ik in hen en zij in mij.

De vraag of de voedseldeling
ook geneeskundige eigenschappen heeft,
is nog niet wetenschappelijk bewezen,
maar maar door ieder voedsel op die manier
in een gelofte op te nemen, zou
er een maatschappelijke inbedding mogelijk zijn.

Dus zoals in de katholieke kerk,
het koekje op zondag, ook bij ieder
christen bij elke maaltijd door de week
en in het weekend mogelijk is.
en niet gebonden aan een priester
maar door ieder in gebed te brengen is.