Hof van EdenHet Hof van Eden is het paradijs,
De boom van kennis is het leed dat buiten de
werkelijkheid ligt.

De boom des levens zou eeuwig leven schenken.

De boom van kennis van goed en kwaad,
is de boom die het kenvermogen voorstelt.
Dit kenvermogen geeft voorkennis
over dingen die ten goede of ten kwade kunnen.
en geven een vorm van handeling aan die
voordeel dan wel nadeel geeft.
De boom van eeuwig leven,
zoals in salomo, gebed is een boom des levens

Waarbij gebed dus tot in het eeuwige leven
ontspringt.

Het hof van Eden,
leerde ik, is het hof van het heden.
Waarbij men in het huidige moment leeft.
en in binding is met het goddelijke.

Of in verbintenis met God.
Doordat Adam zich verborg,
en god niet meer totaal erkende,
werd hij door het denken
uit het huidige moment gestuurd.


Het Hof van Eden, is het heden.
De boom des levens is het gebed.

het denken is de boom van kennis.