Jezus Christus
Zijn genade aannemen

De genade van Christus heeft verscheidene vormen,
waarvan enkele in andere dimensies een andere reden
of vorm hebben. Een weerslag van gehoorde betekenissen.


De meest centrale is wel de vraag:
Neem jij het evangelie aan.

De tweede die voor zondaars wordt gebruikt,
Neem je het kruis van Christus aan.

In een andere dimensie is dat een vorm van genade
die naast de genade ook een bepaalde goddelijke straf
inhoudt. Zoals dat Christus je leed te verduren geeft.

De derde is:
Neem jij Christus als verlosser aan.
Ook een vorm van genade, waardoor je
leven kan veranderen ten goede.

De vierde is:
Ik neem Christus als herder aan,
of Christus wilt u mijn herder zijn.

In sommige dimensies is het dat
je de genade maar een keer aangeboden krijgt
in je leven, en je zelfs binnen korte tijd
moet antwoorden, soms zelfs de lengte
om een antwoord te geven.

En in sommige dimensies als je het afwijst,
eigenlijk zelfs hele nare gevolgen kan hebben,
alsof je zelfs de wet of het gezag afwijst.

Waarbij als je een bepaalde vorm van genade
aanneemt, je het gevoel kan krijgen dat
je leven al meteen in beheer is, bij god.

Een aanvulling.

Als iemand het kruis van christus aanneemt.
Het kruis betekent dat je zelf,
buiten spel staat en Christus je als
instrument gebruikt.

Omdat je zelf buiten spel staat,
gekruisigd bent mede in christus.
Hij je kan gebruiken, om via jouw
de genade van Christus te vergroten.

Bij wijze van spreken,
door mede gekruisigd te zijn,
kan hij je als soldaat in het
leger van god gebruiken.

Omdat gevoelens, wel aanwezig zijn
maar niet leidend, omdat Christus
leidend is, kan Hij een taak via jouw
verrichten.

Waarbij het kruis van Christus belangrijk is,
immers in de volksmond is het kruis,
dat je voor de zonden dood bent,
en het kruis, door de straf met christus,
sterft en een nieuw leven krijgt.

Waarbij als je het kruis aanneemt,
dus een taak voor Christus krijgt,
waarbij hij de zonden vergeeft.

Na een vastgestelde tijd,
van het leven met het kruis van
christus, neemt hij je op in zijn
genade. (zo veronderstel ik)

Waarbij dus het kruis voor zondaars is,
en de andere vormen van genade,
ook een eigen betekenis hebben.

Zo is Christus als herder, voor
de verloren schapen van israel,
en de schapen die door ander herders
aan hem zijn toevertrouwd.

Zo is het in de kudde,
dat jezus zijn leven
voor de schapen stelt,
dit impliceert veiligheid
en geborgenheid,
door genade van jezus.

De genade van Jezus is nog uitgebreider.

Naast het aannemen van het Kruis van
Christus om erna te delen in de genade.

Het hebben van Jezus als herder,
de joden ook Jezus als koning kunnen nemen.
en iedere jood die beslissing afzonderlijk
kan nemen, en misschien ieder ander met
die beslissing, om Christus als koning aan te nemen
impliciet ook joods wordt.

De twee rollen,

God als vader aannemen,
en Christus als verlosser aannemen ook
een vorm van genade bieden.

Zoals het hier beschreven is,
komt voort uit een inzicht
door het aannemen van genade.

Natuurlijk ieder die zoekende is,
of een reden heeft mag deze genade
benutten, en in gebed nemen

Zoals de genade van Jezus ook is:

Je leven aan Christus of God geven
als een levend instrument. Zoals
sommige heilgen hebben gedaan.