Gods formatIn religie kent elke vorm een structuur.
Die voordeel geeft voor ieder lid.
die ieder lid een plaats geeft.

Een religie, christendom wordt een godsdienst genoemd.
En de bron of persoon wordt God genoemd.
God die door Jezus Christus die benaming kreeg.
En door zijn nalatenschap beschreven wordt.

God die geen mens was maar wel in een mens uitdrukking kan krijgen.
Zo ook toen in Jezus. als instrument van God.

In het christendom, die vele aanhangers kent tegenwoordig.
Is er een onderverdeling.
In verschillende ondervormen.
In het katholieke geloof is er een structuur van leiding.
Van paus, bisschop tot pastor en andere functies.
In het protestante geloof is er een structuur die
de rollen verdeelt.
Een kerk met een dominee, een koster en elke kerk (groep met een of meer gebouwen)
een reeks mensen die meewerken.

Waarbij betaalde functies afhankelijk zijn van het geloof van de verschillende kerken.
Een manier waarop kerken hun inkomsten krijgen is door
de giften van de volgelingen.
Hierdoor zijn mensen vrij om te kiezen, hoe veel en wanneer zij bijdragen.
Dat van de goedheid van de mens uitgaat.

Door alle binnnekomende giften worden bijvoorbeeld de dominee betaald,
het gebouw onderhouden en geestelijke bijstand verleend.

Een deel van God's format is dus inkomsten vrijwillig en rekeninghoudend met de indivduele goedheid.

Binnen de kerken zo zagen we enkele honderden jaren geleden zijn
verschillende maatschappelijke doelen.
Het eerste is om mensen een mogelijkheid te geven lid van een sociale groep te zijn.
Waarbij leden elkaar ondersteunen in de moeillijkheden van het leven.
Maar ook met elkaar blij zijn, volksfeesten, positieve ontwikkelingen.

Het tweede is een gemeenschappelijk doel hebben.
Dat werd ingevuld door een kathedraal te bouwen,
een kruistocht om ongelovigen te bekeren.
Geld sturen naar armoedige landen.
bidden voor oorlog tot vrede in andere of eigen landen.

Een deel van god format is dus een sociale groep die met elkaar
een doel hebt en elkaar ondersteunt en samenleeft.

Een vierde deel van gods format is
de leefgemeenschap.
Door mensen in een afgesloten landgoed samen te
leven en zich te richten op gebed en heilige studie.
hierdoor is godsdienst als veiligheid.
In moeillijke tijden, zijn leefgemeenschappen die
doortocht van kennis en kunde naar een toekomst
waar een land weer vrijheid van handelen heeft.

Het derde deel van gods format is
ieder lid van een religie mogelijkheid en toegang te geven
tot leefregels en een maatstaf om het leven
ook elke dag, elke levenstocht te leiden met
verstand, inzicht en wijsheid.