Aanbidding en devotieDoor godsdienst,
Door aanbidding,
Door devotie.
In uitdrukkinng van compassie,
In medeleven.

Aanbidding is door het aanbidden van die ene macht, die ene heere.
Allerhoogste Heere wordt hij genoemd.
Heere wordt het genoemd in heilige boeken.

Een godsdienst kent zijn gunst door de velen die voorgegaan zijn.
Kent zijn gunst in de ervaring van hen die navolgen.

aanbidding krijgt vorm door de genade die spreekt uit de gelovigen.
aanbidding kent zijn heilsliederen die door volgelingen als dank worden gezongen.
aanbidding kent de vele woorden die als compliment worden gegeven.

godsdienst, de gelovige die voordeel ziet, wordt tot een dienaar van god.
Godsdienst, als dank voor gunst en verhoring biedt de gelovige zijn dienst aan.

Door geloof in de allerhoogste heere,
richt men zich in gebed tot al die goede machten die ondergeschikt zijn
aan die ene Heere.

Door gebed tot de allerhoogste heere,
hoopt men op verhoring en gelukzaligheid door alle gunsten.
Een bron van levend water. is als een gebed verhoort met goedheid.

Door in gebed de wens om roem of rijkdom voor te leggen,
Moge zijn straling ons weldoen.
Moge zijn verhoring onze rijkdom en roem als goedheid vorm krijgen.
Zonder schade, gebrek, onrecht.

Door zijn macht aanbidt men heiligen, engelen, profeten en parakleten.
Door zijn macht bidt men tot alle goede machten.
Door zijn macht heeft orde een plaats in de wereld.
Door zijn macht wordt iedereen een veilige plaats geboden.

Moge zijn naam eeuwig geroemd worden.
Moge zijn naam eeuwig onze hulp bieden.
Moge wij als wij zijn macht erkennen tot dienaar worden.
Als dienaar van vele manieren om te leven voor die Allerhoogste heer.
als dienaar in vele vormen om die ene naam eer te brengen.