Christiaan en geloofVeel gelovigen nemen stellingen uit de bijbel aan en
hebben er baat bij als ze in het leven moeillijkheden tegenkomen.

Zo is psalm 23 voor velen favoriet.
Anderen hechten waarde aan de bergrede.

Maar het geloof ziet er anders uit voor elke gelovige.
Waarbij sommige dingen misschien overeenkomen.

Het geloof brengt iedere gelovige een manier van leven waardoor
men nut en betekenis hecht aan het leven.

De ene bidt voor een levenspartner, en vind die miraculeus.
De andere heeft ambitie en vraagt om een droombaan.

Een derde legt zij lot in handen van christus.
Een vierde wil genezing van kwalijke ziektes.

Het is natuurlijk niet bewezen dat christus alles doet wat je vraagt
Maar zijn wijze blik zit wel achter verhoring.

Een gelovige die ik Christiaan noem had een bijzondere ervaring:

Hij vroeg aan Christus om mee te mogen kijken, oog contact,
als hij op het kruis vastgenageld werd.

Immers sommige gelovigen zeggen dat de bijbel letterlijk waar,
maar een symbolische betekenis is dat in ieder christen die vervolgd wordt.
De christus als lijdend voorwerp is.

Dus als iemand in de 23e eeuw door chinese wetenschap als slachtoffer
owrdt gebruikt om pijnprikkels te testen.
Het christus is die het ondergaat.

Als lijdende factor zou in iedere lijdende christen, christus het lijden op zich nemen.

Een gebed is dan om in de ogen van christus te mogen kijken,
als die in lijden en pijn was.

Als gelovige in het lijden van christus kijken.
Dan zie je allerlei bijzonderheden.

Want je ziet de pijn, je voelt de pijn (voor zover door Christus gegund)
Je ziet waardoor de pijn veroorzaakt is.
Je ervaart de nood, de paniek, de angst.

Christiaan die in de ogen van christus keek die op het kruis leed.

Waarbij het leed niet in een kleine tijd voorbij is, immers
alle lijdende christenen zullen in hun volledigheid een grote periode van leed hebben gehad.